Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
- - - - - -
A+ R A-

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.2.2018

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 12 6 6 0 0 248 337 89 1,00 3,787 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 10 6 4 2 0 75 311 236 1,00 1,318 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 4 5 1 2 2 -53 126 179 1,00 0,704 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 3 5 0 3 2 -270 78 348 1,00 0,224 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.2.2018

 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 10 5 5 0 0 228 317 89 1,00 3,562 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8 5 3 2 0 55 291 236 1,00 1,233 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 4 4 1 2 1 -33 126 159 1,00 0,792 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 3 4 0 3 1 -250 78 328 1,00 0,238 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  28.01.2018

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 4 3 1 0 85 252 167 1,00 1,509 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 6 3 3 0 0 178 228 50 1,00 4,560 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 4 3 1 2 0 -13 126 139 1,00 0,906 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 3 4 0 3 1 -250 78 328 1,00 0,238 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

 

 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden MyPoints OtherPoints Diafora PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2 1 1 0 0 20 0 20 1,00 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 2 1 1 0 0 20 0 20 1,00 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 0 1 0 0 1 0 20 -20 1,00 0,000 0,00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 0 1 0 0 1 0 20 -20 1,00 0,000 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 29.10.17

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5 3 2 1 0 -29 82 111 1,00 0,739 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 4 2 2 0 0 73 105 32 1,00 3,281 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 1 1 0 1 0 -4 26 30 1,00 0,867 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 0 1 0 0 1 -20 0 20 1,00 0,000 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 0 1 0 0 1 -20 0 20 1,00 0,000 0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  5.11.17

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5 3 2 1 0 -29 82 111 1,00 0,739 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 4 2 2 0 0 73 105 32 1,00 3,281 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 3 2 1 1 0 42 101 59 1,00 1,712 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 1 2 0 1 1 -66 29 95 1,00 0,305 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 0 1 0 0 1 -20 0 20 1,00 0,000 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 19.11.17

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 4 3 1 0 50 192 142 1,00 1,352 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 4 2 2 0 0 73 105 32 1,00 3,281 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 3 2 1 1 0 42 101 59 1,00 1,712 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 2 3 0 2 1 -145 60 205 1,00 0,293 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 0 1 0 0 1 -20 0 20 1,00 0,000 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3.12.2017

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 4 3 1 0 50 192 142 1,00 1,352 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 6 3 3 0 0 178 228 50 1,00 4,560 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 3 2 1 1 0 42 101 59 2,59 1,712 2,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 3 4 0 3 1 -250 78 328 0,39 0,238 1,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 0 1 0 0 1 -20 0 20 1,00 0,000 0,00

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 17.12.2017

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 9 5 4 1 0 105 272 167 1,00 1,629 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 6 3 3 0 0 178 228 50 1,00 4,560 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 4 3 1 2 0 -13 126 139 1,00 0,906 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 3 4 0 3 1 -250 78 328 1,00 0,238 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 0 1 0 0 1 -20 0 20 1,00 0,000 0,00