Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022
- - - - - -
A+ R A-

ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑ (ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ Γ. & ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Α.)

Τιμωρούνται οι αθλητές του σωματείου ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑ ως εξής:

Α. Ο αθλητής κ. Τουλουμτζής Γεώργιος με την ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών
ημερών (άρθρο 63 παρ.1 των κανονισμών της ΕΟΚ)
Β. Ο αθλητής κ. Βεζιρτζόγλου Αναστάσιος με την ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4)
αγωνιστικών ημερών (άρθρο 65 παρ. \1 των κανονισμών της ΕΟΚ)
Για τις ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν υπόψιν :
1. Τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 29-5-22ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ Γ!)
2. Οι εκθέσεις των διαιτητών του ως άνω αγώνα .

                                                                                                 10/6/2022

ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ ΝΤΟΝΑΛΤΟ) II

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης  10 /12-4-2022) σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου κ. Χοτζαλλάρι Ντονάλτο (ΑΠΟΛΛΩΝ Χαλκίδας), με ποινή αποκλεισμού εννέα (9) αγωνιστικών ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 73 των κανονισμών της ΕΟΚ .

Για την ως άνω απόφαση ελήφθησαν υπ όψιν:

α. Τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΑΝΔΡΩΝ Β!) στις 26-3-2022

β.  Οι εκθέσεις των διαιτητών του ως άνω αγώνα.

ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΘΛΗΤΗ ΓΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΣΠ.)

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΓΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  κ. Τσιλιγιάννης  Σπύρος  με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων  (04) αγωνιστικών ημερών σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 των κανονισμών της ΕΟΚ .

Για τις ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν υπ΄όψιν :

  1.  Τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 29-5-22

ΑΠΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΑΝΔΡΩΝ  Γ! )

  1.  Οι εκθέσεις των διαιτητών του ως άνω αγώνα .

 

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 10/6/22

ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΙΚΙΔΗ ΑΝΤΩΝΗ

   

  Τιμωρείτε  ο γενικός αρχηγός  του συλλόγου  ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ  κ. Κικίδης Αντώνιος με την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον κύριο αγωνιστικό χώρο των γηπέδων που αγωνίζεται οποιαδήποτε ομάδα του σωματείου σας  για  σαρανταπέντε  (45) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 85 παρ.1 των κανονισμών της ΕΟΚ)

  Για τις ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν υπ΄όψιν :

  1.  Τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 29-5-2022

ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ(ΑΝΔΡΩΝ  Γ!)

  1.  Οι εκθέσεις των διαιτητών του ως άνω αγώνα .
  2.  Η έγγραφη απολογία  του κ. Κικίδη Αντώνιου  .

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποινή αρχίζει στις 10-6-2022, διακόπτεται κατά τη θερινή διακοπή των πρωταθλημάτων και
συνεχίζεται για το υπόλοιπο διάστημα από την ημερομηνία έναρξης των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της
ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.
 
10/6/2022

ΤΙΜΩΡΙΑ κ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΗ ΘΗΒΑΣ)

                                                                                                          29/4/22

Με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 11/28-4-2022) σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται το μέλος του ΔΣ του συλλόγου Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ, κ. Ματσαγγούρας Γεώργιος με τη ποινή της απαγόρευσης εισόδου στο κύριο αγωνιστικό χώρο του γηπέδου που αγωνίζεται οποιαδήποτε ομάδα του σωματείου για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ.1 των κανονισμών της ΕΟΚ .

Για την ως άνω απόφαση ελήφθησαν υπόψιν:

α. Τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ (ΑΝΔΡΩΝ Α!) στις 09-4-2022

β. Οι εκθέσεις των διαιτητών

γ. Η απολογία του κ. Ματσαγγούρα Γεώργιου.

Η ποινή αρχίζει στις 30-4-2022 και ισχύει μέχρι και στις 28-6-2022.

ΤΙΜΩΡΙΑ Β' ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑ (ΚΑΤΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Τιμωρείτε ο βοηθός προπονητή του σωματείου ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑ Σ ως εξής:
Α. Ο βοηθός προπονητή του συλλόγου κ. Κατέβας Γεώργιος με την ποινή της προσωρινής στέρησης
του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κλπ) για
σαρανταπέντε (45) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 83 παρ.1.β των κανονισμών της ΕΟΚ)
 
Για τις ως άνω αποφάσεη  ελήφθησαν υπόψιν :
1. Τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 29-5-2022 ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ Γ!)
2. Οι εκθέσεις των διαιτητών του ως άνω αγώνα.
3.  Η έγγραφη απολογία  του  κ. Κατέβα Γεώργιου .
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποινή αρχίζει στις 10-6-2022, διακόπτεται κατά τη θερινή διακοπή των πρωταθλημάτων και
συνεχίζεται για το υπόλοιπο διάστημα από την ημερομηνία έναρξης των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της
ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 10/6/22