Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
- - - - - -
A+ R A-

ΠΟΙΝΕΣ

 

    

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 24/02-4-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

 Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΑΣ ΑΡΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΜΩΡΟΣ ΦΑΙΔΩΝ , με ποινή αποκλεισμού δύο (2)

αγωνιστικών ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 60 παρ. 3 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

   Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 21/19-2-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

  Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΜΑΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , με ποινή αποκλεισμού

τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών ( άρθρο 65 παρ.1 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.............................................................................................................................................................................................................................................................

 

     Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 21/19-2-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

   Τιμωρούνται οι αθλητές του σωματείου  ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

α. ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , και

β. ΚΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών ( άρθρο 63 παρ.1 των κανονισμών της ΕΟΚ.) ο καθένας.

.......................................................................................................................................................................................

 

 

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 19/30-1-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ    ΚΑΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , με ποινή

αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών ( άρθρα 60 παρ. 3 και 64 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

............................................................................................................................................................

 

     Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 19/30-1-2019 )  :

   Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΥ   ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , με ποινή

αποκλεισμού τριών συνολικά (3) αγωνιστικών ημερών ( αρχηγός) σύμφωνα με τα άρθρα 60 παρ.

3, 65 και 72 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

................................................................................................................................................

 

     Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 19/30-1-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

   Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΡΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , με ποινή

αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 60 παρ. 3 των

κανονισμών της ΕΟΚ.)

............................................................................................................................................

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 18/15-1-19 σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  Α.Ε. Ν ΑΡΤΑΚΗΣ   Μάλλιαρης Δημήτριος με ποινή

αποκλεισμού κατά το χρονικό διάστημα από 16/1/19 έως και 15/3/19.

...............................................................................................................................................................................

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 18/15-1-19 σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΠΡΩΤΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  Ξετρίχης Νικόλαος , με ποινή

αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών ( άρθρα 60 παρ. 3 και 65 παρ. 1 των κανονισμών

της ΕΟΚ.)

....................................................................................................................................................................

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 18/15-1-19 σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ  Λάππας Μιχαήλ, με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.................................................................................................................................................

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης  17/ 5-12-18 .Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ , Τσώλης Ι. με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας  ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 17/5-12-18 .Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  ΛΟΥΠΟΥΛ  Δ. με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 17/5-12-18 Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΓΣ ΙΤΕΑΣ  Γεωργαντάς Ιωάννης με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 16/12-11-18  τιιμωρείται ο αθλητής του σωματείου σας Μητρόπουλος Ιωάννης με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παραγρ 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

    

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 10/24-4-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΜΑΚΑΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ,  ΝΑΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (04) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 65-2 & 60-3, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.....................................................................................................................................................................................

 

  Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 09/02-4-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ, ΒΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (04) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 65, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.................................................................................................................................

 

 Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 08/14-3-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου Α.Γ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Μαμαλης Αθανάσιος με ποινή αποκλεισμού εννέα(09) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 65-66-78, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.....................................................................................................................

 Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 08/14-3-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΕ ΛΙΜΝΗΣ, Καπελάρης  Χρ .με ποινή αποκλεισμού τριών(03) αγωνιστικών ημερών

.............................................................................................................

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 08/14-3-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ, Ζέρβας Νικόλαος με ποινή αποκλεισμού τριών (03) αγωνιστικών ημερών.

...................................................................................

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 07/21-2-18), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου Ο.Κ.ΑΥΛΙΔΑΣ, Λυμπέρης Δημήτρης με ποινή αποκλεισμού δεκαέξι(16) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 69, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

Επίσης ο αγώνας O.K.ΑΥΛΙΔΑΣ – Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ κατακυρώνεται υπέρ του σωματείου Α.Ψ.Λ. ΜΕΔΕΩΝ με το σκορ του σημείου της διακοπής 43-57 και το σωματείο ΟΚΑΥΛΙΔΑΣ μηδενίζεται για τον ως άνω αγώνα.

.............................................................................................................

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΟΙΝΕΣ

.

 

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 20/06-2-19 )   σας γνωρίζουμε ότι:       Τιμωρείται ο Πρόεδρος του σωματείου ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ  κ. Κικίδης Αντώνης , με την

ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον κύριο αγωνιστικό χώρο των γηπέδων που αγωνίζεται

οποιαδήποτε ομάδα του σωματείου σας για ένα μήνα( Άρθρα 85 παρ.1 και 86 των κανονισμών )

Η έναρξη της ποινής αρχίζει στις 07-2-2019 και λήγει στις 06-03-2019.

....................................................................................................................................

 

 

   Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 18/ 15/1/19) σας γνωρίζουμε ότι τιμωρείται ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου σας κος Μάλλιαρης Δημήτριος με την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον κύριο αγωνιστικό χώρο των γηπέδων που αγωνίζεται οποιαδήποτε ομάδα του σωματείου σας για δύο (2) μήνες( Άρθρα 85 παρ.1 και 86 των κανονισμών της ΕΟΚ).

Η έναρξη της ποινής αρχίζει στις 16/1/19 και ισχύει μέχρι και την 15/3/2019.

................................................................................................................................................................................................

 

   Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης

16/12-11-18) σας γνωρίζουμε ότι τιμωρείται το μέλος του ΔΣ του συλλόγου ΑΣΤΕΡΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ κος Δροσάτος Βασίλειος με την ποινή

της απαγόρευσης εισόδου στον κύριο αγωνιστικό χώρο των γηπέδων που αγωνίζεται οποιαδήποτε ομάδα του σωματείου σας για ένα

μήνα( Άρθρα 85 παρ.1 και 86 των κανονισμών της ΕΟΚ).

Η έναρξη της ποινής αρχίζει στις 13/11/18 και λήγει στις 12/12/18.

 

ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο.Κ.ΑΥΛΙΔΑΣ Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 25/4-6-2019) τιμωρείται ο Προπονητής του συλλόγου Ο.Κ.ΑΥΛΙΔΑΣ κος Μητρόπουλος Ιωάννης με την ποινή της προσωρινής στέρησης του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του(διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κλπ) για τριάντα (30) ημέρες ( άρθρο 83 και άρθρο 88 παράγραφος 6 των καν. ΕΟΚ).

             Η ποινή αρχίζει στις 5/6/2019 διακόπτεται με το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωματείου και συνεχίζεται με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπου με νεότερο έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία λήξεως της ποινής.

..........................................................................................................

ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (ΑΟ ΑΣΤΕΡΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ) ΛΑΣΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

Ο Προπονητής του σωματείου   ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  κ. Λασπάς Αθανάσιος

τιμωρείτε με την ποινή της προσωρινής στέρησης του δικαιώματος άσκησης

των καθηκόντων του(διεύθυνση ομάδας,αλλαγές αθλητών κλπ) για  είκοσι(20)

ημερολογιακές ημέρες ( άρθρο 83 των καν. ΕΟΚ).

             Η ποινή αρχίζει στις 19/10/18 και ισχύει μέχρι και τις 07/11/2018.

ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΣ ΙΤΕΑΣ

 

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 20/06-2-2019) τιμωρείται το σωματείο

σας με ποινή μιας (1) αγωνιστικής ημέρας κεκλεισμένων των θυρών( άρθρο 82 παρ. Γ1 των καν.

ΕΟΚ), σχετικά με όσα σας καταλογίζονται στον αγώνα της 26-01-2019

ΓΣ ΙΤΕΑΣ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ( ΑΝΔΡΩΝ Α!).

        Η παραπάνω ποινή θα εκτιθεί στις 2-3-2019 στον αγώνα ΓΣ ΙΤΕΑΣ – ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

         ΑΝΔΡΩΝ Α! (αρθρο 88 παρ. 5).

 

 

 

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Κλήση σε έγγραφη απολογία του  σωματείου ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ για  αγώνα της 14-01-2018

ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ –ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ ( ΑΝΔΡΩΝ Β! ).