Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
- - - - - -
A+ R A-

ΠΟΙΝΕΣ

.

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 29/12-11-2019

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ  ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με ποινή αποκλεισμού  τριών (3) αγωνιστικών ημέρων  ( άρθρα 60 παρ. 3 και 65  των κανονισμών της  ΕΟΚ.)

        Για την ως άνω απόφαση ελήφθησαν υπ όψιν:

        α. Τα αναγραφόμενα στο Φύλλο αγώνα της 10-11-2019 ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΚΑΛ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ(ΠΑΙΔΩΝ).

     β. Οι εκθέσεις των διαιτητών του ως άνω αγώνα.

     Γ. Η έγγραφη απολογία του αθλητή

     δ. Το από 12-11-19  έγγραφο του 

        σωματείου ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ