Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019
- - - - - -
A+ R A-

ΠΟΙΝΕΣ

 

 

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης  17/ 5-12-18 .Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ , Τσώλης Ι. με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας  ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 17/5-12-18 .Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  ΛΟΥΠΟΥΛ  Δ. με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 17/5-12-18 Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΓΣ ΙΤΕΑΣ  Γεωργαντάς Ιωάννης με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 16/12-11-18  τιιμωρείται ο αθλητής του σωματείου σας Μητρόπουλος Ιωάννης με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παραγρ 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

    

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 10/24-4-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΜΑΚΑΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ,  ΝΑΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (04) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 65-2 & 60-3, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.....................................................................................................................................................................................

 

  Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 09/02-4-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ, ΒΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (04) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 65, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.................................................................................................................................

 

 Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 08/14-3-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου Α.Γ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Μαμαλης Αθανάσιος με ποινή αποκλεισμού εννέα(09) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 65-66-78, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.....................................................................................................................

 Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 08/14-3-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΕ ΛΙΜΝΗΣ, Καπελάρης  Χρ .με ποινή αποκλεισμού τριών(03) αγωνιστικών ημερών

.............................................................................................................

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 08/14-3-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ, Ζέρβας Νικόλαος με ποινή αποκλεισμού τριών (03) αγωνιστικών ημερών.

...................................................................................

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 07/21-2-18), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου Ο.Κ.ΑΥΛΙΔΑΣ, Λυμπέρης Δημήτρης με ποινή αποκλεισμού δεκαέξι(16) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 69, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

Επίσης ο αγώνας O.K.ΑΥΛΙΔΑΣ – Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ κατακυρώνεται υπέρ του σωματείου Α.Ψ.Λ. ΜΕΔΕΩΝ με το σκορ του σημείου της διακοπής 43-57 και το σωματείο ΟΚΑΥΛΙΔΑΣ μηδενίζεται για τον ως άνω αγώνα.

.............................................................................................................