ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Κλήση σε έγγραφη απολογία του  σωματείου ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ για  αγώνα της 14-01-2018

ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ –ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ ( ΑΝΔΡΩΝ Β! ).