ΠΟΙΝΕΣ

 

    

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 24/02-4-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

 Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΑΣ ΑΡΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΜΩΡΟΣ ΦΑΙΔΩΝ , με ποινή αποκλεισμού δύο (2)

αγωνιστικών ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 60 παρ. 3 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

   Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 21/19-2-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

  Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΜΑΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , με ποινή αποκλεισμού

τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών ( άρθρο 65 παρ.1 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.............................................................................................................................................................................................................................................................

 

     Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 21/19-2-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

   Τιμωρούνται οι αθλητές του σωματείου  ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

α. ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , και

β. ΚΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών ( άρθρο 63 παρ.1 των κανονισμών της ΕΟΚ.) ο καθένας.

.......................................................................................................................................................................................

 

 

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 19/30-1-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ    ΚΑΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , με ποινή

αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών ( άρθρα 60 παρ. 3 και 64 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

............................................................................................................................................................

 

     Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 19/30-1-2019 )  :

   Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΥ   ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , με ποινή

αποκλεισμού τριών συνολικά (3) αγωνιστικών ημερών ( αρχηγός) σύμφωνα με τα άρθρα 60 παρ.

3, 65 και 72 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

................................................................................................................................................

 

     Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 19/30-1-2019 )   σας γνωρίζουμε ότι:

   Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΡΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , με ποινή

αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 60 παρ. 3 των

κανονισμών της ΕΟΚ.)

............................................................................................................................................

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 18/15-1-19 σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  Α.Ε. Ν ΑΡΤΑΚΗΣ   Μάλλιαρης Δημήτριος με ποινή

αποκλεισμού κατά το χρονικό διάστημα από 16/1/19 έως και 15/3/19.

...............................................................................................................................................................................

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 18/15-1-19 σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΠΡΩΤΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  Ξετρίχης Νικόλαος , με ποινή

αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών ( άρθρα 60 παρ. 3 και 65 παρ. 1 των κανονισμών

της ΕΟΚ.)

....................................................................................................................................................................

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 18/15-1-19 σας γνωρίζουμε ότι:

Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ  Λάππας Μιχαήλ, με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.................................................................................................................................................

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης  17/ 5-12-18 .Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ , Τσώλης Ι. με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας  ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 17/5-12-18 .Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  ΛΟΥΠΟΥΛ  Δ. με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 17/5-12-18 Τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΓΣ ΙΤΕΑΣ  Γεωργαντάς Ιωάννης με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παρ. 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ. πράξης 16/12-11-18  τιιμωρείται ο αθλητής του σωματείου σας Μητρόπουλος Ιωάννης με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας ( άρθρα 60 παραγρ 3 και 62 των κανονισμών της ΕΟΚ.)

    

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 10/24-4-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΜΑΚΑΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ,  ΝΑΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (04) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 65-2 & 60-3, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.....................................................................................................................................................................................

 

  Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 09/02-4-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ, ΒΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (04) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 65, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.................................................................................................................................

 

 Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 08/14-3-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου Α.Γ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Μαμαλης Αθανάσιος με ποινή αποκλεισμού εννέα(09) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 65-66-78, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

.....................................................................................................................

 Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 08/14-3-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΑΕ ΛΙΜΝΗΣ, Καπελάρης  Χρ .με ποινή αποκλεισμού τριών(03) αγωνιστικών ημερών

.............................................................................................................

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 08/14-3-2018), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ, Ζέρβας Νικόλαος με ποινή αποκλεισμού τριών (03) αγωνιστικών ημερών.

...................................................................................

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ (αριθ πράξης 07/21-2-18), τιμωρείται ο αθλητής του σωματείου Ο.Κ.ΑΥΛΙΔΑΣ, Λυμπέρης Δημήτρης με ποινή αποκλεισμού δεκαέξι(16) αγωνιστικών ημερών( άρθρο 69, των κανονισμών της ΕΟΚ.)

Επίσης ο αγώνας O.K.ΑΥΛΙΔΑΣ – Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ κατακυρώνεται υπέρ του σωματείου Α.Ψ.Λ. ΜΕΔΕΩΝ με το σκορ του σημείου της διακοπής 43-57 και το σωματείο ΟΚΑΥΛΙΔΑΣ μηδενίζεται για τον ως άνω αγώνα.

.............................................................................................................