Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
- - - - - -
A+ R A-

ΠΑΙΔΩΝ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

 

                                                         Αρ πρωτ: 704 Ημερ/νία 25/9/2017          

       ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ

                    1  ος ΓΥΡΟΣ

                                                                 1  η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                   Σκορ

  28/9/2017    18:00   ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ    ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ                           ΓΣ ΕΡΜΗΣ          20-00        

  16/9/2017    16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ   ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ            ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧ.       25  79

  16/9/2017    17:00   ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ                    ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ         66  61

                                                                 2  η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                     Σκορ

  23/9/2017    18:00   ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ    ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ                ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ        38  68

  23/9/2017    16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ      ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ                       ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ.      90  30

  4/10/2017    20:00   ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ    ΓΣ ΕΡΜΗΣ                          ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ     27-108           

3η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                     Σκορ

  7/10/2017    18:00        ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.   ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ                ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ                      71-47                     

  7/10/2017    16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ    ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ        ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ                 43-100                    

  13/10/2017  15:30   ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ   ΓΣ ΕΡΜΗΣ                    ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ         16-125 

                                                                 4  η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                      Σκορ

  15/10/2017   18:00  ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ         ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ                    ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ         54-80           

  14/10/2017   15:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ      ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ            ΓΣ ΕΡΜΗΣ           67-39

  15/10/2017   16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ      ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ                           ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧ        63-58          

                                                                 5  η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                      Σκορ

  28/10/2017   15:00   ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ     ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ               ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ      113-20

  08/11/2017   20:30  ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ     ΓΣ ΕΡΜΗΣ                  ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ                        26-98         

  29/10/2017   18:30   ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ     ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧ.           ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ               54-51

2ος ΓΥΡΟΣ

                                                                 1  η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                              Σκορ

  24/11/2017  18:30  ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ     ΓΣ ΕΡΜΗΣ                              ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ              21-112                  

  13/11/2017   18:00   ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ     ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ                ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ      94-20

  18/11/2017    17:30   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ      ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ                           ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ         54-57 

                                                                 2  η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                           Σκορ

25/11/2017   15:00   ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ      ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ                     ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧ.                83-47                   

 03/12/2017   20:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ      ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ            ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ                   47-74                   

  02/12/2017   17:30   ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ      ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ                    ΓΣ ΕΡΜΗΣ                      20-00                   

                                                                 3  η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                           Σκορ

10/12/2017   14:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ      ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ                           ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ              30-72                     

  10/12/2017   18:00   ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ                    ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ     84-44               

  10/12/2017   18:00   ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ      ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ                ΓΣ ΕΡΜΗΣ                  20-00                

                                                                 4  η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                            Σκορ

7/1/2018      15:00   ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ    ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ                           ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ         77-55              

  6/1/2018      15:00   ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ     ΓΣ ΕΡΜΗΣ                             ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ        00-20        

  7/1/2018      15:00   ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ     ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ                ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ                48-35                     

                                                                 5  η Αγωνιστική

     Ημ/νια       Ωρα           Γήπεδο                                               Α γ ώ ν α ς                                             Σκορ

  21/1/2018    16:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ      ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ            ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ                47-52                   

  21/1/2018    18:00   ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ      ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ                           ΓΣ ΕΡΜΗΣ                    20-00             

  21/1/2018    17:30   ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ                    ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ      58-46

Η Τέλεση των παραπάνω αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της ΕΣΚΑΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23.02.2012