Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

Υποκατηγορίες

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΕΙΔΗΣΕΙΣ

   

  Αρ.Πρωτ: 384

  Ημερ. 24/7/2015

   

   Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε.

  ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ

  ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00

  ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

  ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  2015-16

  ΑΡΘΡΟ  1ον : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

  Η ΕΣΚΑΣΕ έχοντας υπόψη την ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της Ε.Ο.Κ., κατά την αγωνιστική περίοδο 2015-16, θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω πρωταθλήματα, τα οποία προκηρύσσει και που θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη της και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού Νόμου, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Ο.Κ, τους κανονισμούς παιδιάς, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ.

      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

  1.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

  2.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

  3.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

  4.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  5.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ

  6.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

  7.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

  8.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

  10/10/15 έως 15/5/16 17/10/15 έως 15/5/16

     (*)   έως 15/5/16

  30-1-16  έως 15/5/16

  03/10/15 έως 17/4/16

  03/10/15 έως 17/4/16

  26/09/15 έως 24/4/16

  26/09/15 έως 24/4/16

  (*)Για την έναρξη του πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ Γ η ΕΣΚΑΣΕ θα εκτιμήσει την κατάσταση σχετικά με την αριθμητική δύναμη των Διαιτητών και θα αποφασίσει αν θα γίνει τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο

   

  Η ΕΣΚΑΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει και άλλα πρωταθλήματα, εφ όσον κρίνει ότι ο αριθμός συμμετοχής των ομάδων είναι ικανοποιητικός. Τα ακριβή χρονικά όρια τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω πρωταθλήματα καθώς και οτιδήποτε αφορά στην διοργάνωση τους, θα καθορισθούν με τις ειδικές προκηρύξεις, που θα εκδοθούν και θα αποσταλούν έγκαιρα από την ΕΣΚΑΣΕ.

  ΑΡΘΡΟ  2ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των διαγωνιζομένων σωματείων, καθορίζονται με τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Ο.Κ που αναφέρονται παραπάνω.

  Αποχώρηση σωματείου δικαιολογείται μέχρι τρεις(3)ημέρες πριν από την κλήρωση του συγκεκριμένου πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΣΕ.

  Σε περίπτωση μη καθόδου στον αγωνιστικό χώρο κάποιου σωματείου χωρίς να ειδοποιηθεί εγγράφως η Ένωση τουλάχιστον (48) ώρες πριν την τέλεση του αγώνα, το σωματείο θα επιβαρύνεται και με τα έξοδα του αγώνα.

  Σε περίπτωση μη προσέλευσης σωματείου σε δύο αγώνες (ανεξάρτητα από την ενημέρωση της Ένωσης) το σωματείο αποκλείεται από το πρωτάθλημα και υποβιβάζεται δύο κατηγορίες. ( Αρθρο 47 κανονισμών ΕΟΚ.) Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ 2η(όπως τροποποιήθηκε )τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο(2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του πρωταθλήματος,  εφ όσον συνέβη πριν την συμπλήρωση του Α΄ Γύρου δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Αν η αποχώρηση συντελεσθεί στην διάρκεια του Β΄ γύρου, τα αποτελέσματα των αγώνων του Α΄ γύρου λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα  του πρωταθλήματος.

  Είναι ευνόητο ότι σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης σωματείου στον αγωνιστικό χώρο, το σωματείο μηδενίζεται.

  Το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να έχει τοποθετήσει τραπέζι για την γραμματεία του αγώνα, στο οποίο να βρίσκονται φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα ( όπου δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά)και γενικά όσα όργανα προβλέπονται από τους κανονισμούς παιδειάς. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα χρονόμετρα πρέπει να είναι τα ειδικά επιτραπέζια για αγώνες μπάσκετ και όχι για ιδιωτική χρήση προοριζόμενα.

  Επί πλέον και στα γήπεδα που διαθέτουν ηλεκτρονικά όργανα γραμματείας ( πίνακας, χρονόμετρα αγώνα και 24΄΄ κλπ), το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει και επιτραπέζια χρονόμετρα (του αγώνα και των 24΄΄) σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών χρονομέτρων, του πίνακα του γηπέδου, διακοπής ρεύματος κλπ.

   

  Τα σωματεία - μέλη της ΕΣΚΑΣΕ, οφείλουν να γνωστοποιήσουν πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στα γραφεία της Ένωσης εγγράφως τα ονοματεπώνυμα των μελών του ΔΣ του σωματείου τους, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των υπευθύνων των τμημάτων του αθλήματος, τα ονοματεπώνυμα των προπονητών τους καθώς και όλα τα ζητούμενα στοιχεία σύμφωνα με το έντυπο που θα σας αποσταλεί από την Ένωση. Επίσης σε οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων το σωματείο οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την ΕΣΚΑΣΕ.    

   

  Σε οποιαδήποτε κατηγορία πρωταθλήματος, αγώνας που ήθελε αναβληθεί, ματαιωθεί ή ευρεθεί σε εκκρεμότητα δεν θα επιφέρει διακοπή του πρωταθλήματος,( ή αλλαγή του προγράμματος), ο δε αγώνας αυτός θα διεξαχθεί, με μέριμνα της ΕΣΚΑΣΕ στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα  ΑΝΔΡΩΝ Α! της ΕΣΚΑΣΕ πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά και στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ, σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών από το πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ Α που θα συμμετέχουν.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Τα σωματεία υποχρεούται στις φανέλες των αθλητών/τριών να χρησιμοποιήσουν τους αριθμούς από (4) έως (19).

  ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

   

         Ειδικά στα Πρωταθλήματα Γυναικών – Νεανίδων – Κορασίδων και το κύπελλο Ελλάδος Γυναικών θα χρησιμο- ποιούνται υποχρεωτικά οι νέου τύπου μπάλες ( SIZE – 6).

  Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν στην φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών/τριων της με 4 τουλάχιστον μπάλες όμοιες με αυτή του αγώνα.

  ΑΡΘΡΟ  3ον : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

  Τα γήπεδα που δηλώνονται από τα σωματεία να χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα και να τους έχει παραχωρηθεί η σχετική άδεια λειτουργίας.

  Τα σωματεία υποχρεούνται με την δήλωση συμμετοχής να δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο γήπεδο προσκομίζοντας στην Ένωση βεβαίωση παραχώρησης γηπέδου από τον αρμόδιο φορέα που ανήκει το γήπεδο  και ένα άλλο ως εφεδρικό για την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.

  Τα σωματεία επίσης υποχρεούνται με την δήλωση συμμετοχής και για τα δύο  γήπεδα - έδρες τους που θα δηλώσουν (κύριο και δευτερεύον) να προσκομίσουν στην ΕΣΚΑΣΕ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ. Σε διαφορετική περίπτωση το σωματείο θα αγωνιστεί σε γήπεδο που θα ορίσει η ΕΣΚΑΣΕ εφ όσον χωρίς την άδεια λειτουργίας του γηπέδου η Περιφέρεια δεν θα εκδώσει άδεια διεξαγωγής του αγώνα.

  Επίσης στο γήπεδο και με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου πρέπει να υπάρχει ιατρός και πλήρες φαρμακείο για την προσφορά πρώτων βοηθειών κατά την διάρκεια του αγώνα.

  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το τραπέζι της γραμματείας και οι πάγκοι των αθλητών υποχρεωτικά θα βρίσκονται απέναντι από τις κερκίδες των φιλάθλων.

  Σε περίπτωση που κάποιο γήπεδο κρίνεται ότι έχει ατέλειες αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΚΑΣΕ, διαφορετικά το γήπεδο αυτό θα αποκλεισθεί.

  Εάν κατά την διάρκεια διεξαγωγής του πρωταθλήματος παρουσιαστεί πρόβλημα για την χρήση κάποιου γηπέδου πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα η επιτροπή πρωταθλήματος και τουλάχιστον (5) ημέρες νωρίτερα της αγωνιστικής ημέρας

  Μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων δεν θα μπορεί να γίνει αγώνας του σωματείου σε γήπεδο που δεν το έχει δηλώσει ως έδρα, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η επιτροπή πρωταθλήματος.

  Υπενθυμίζουμε στα σωματεία που συμμετέχουν  στην Α! Ανδρών, καθώς και στην Β! ΑΝΔΡΩΝ θα αγωνίζονται σε κλειστά γήπεδα υποχρεωτικά, σύμφωνα με απoφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΣΚΑΣΕ στις 22-6-97, και στις 20-6-99.

   ΑΡΘΡΟ  4ον : ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Στα πρωταθλήματα δικαιούνται να λάβουν μέρος οι αθλητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

       Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12) αθλητές/ριες και αφορά όλα τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών.

  Οι ηλικίες των αθλητών/τριών που δικαιούνται συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΏΝ/ΤΡΙΩΝ

  ΕΦΗΒΩΝ

  ΝΕΑΝΙΔΩΝ

  ΠΑΙΔΩΝ

  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

  ΑΝΔΡΩΝ

  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  Δικαιούνται να πάρουν μέρος οι γεννημένοι τα έτη 1998, 1999 και νεότεροι.

  ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΑ ΕΤΗ  1998, 1999  και νεότερες.

  ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ το 2000 και νεότεροι.

  ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ το 2000 και νεότερες.

   

  Ανεξαρτήτως ηλικιών (*)

  Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας

  (*) Στα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών ΑΝΔΡΩΝ Α,Β,Γ, κάθε σωματείο θα δηλώνει υποχρεωτικά δύο (2) τουλάχιστον αθλητές που θα είναι γεννημένοι το 1995 ή και νεότεροι. Ο ένας εκ των δύο τουλάχιστον αθλητής υποχρεωτικά θα αγωνιστεί κατά την διάρκεια του 1ου ημιχρόνου και εάν χρειαστεί θα αντικατασταθεί από άλλον της ίδιας ηλικίας.

  1. 1.Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (τραυματισμός, ασθένεια, πέντε φάουλ κλπ) δεν είναι δυνατόν να αγωνιστεί ο ένας τουλάχιστον αθλητής ( γεννημένος το 1995 και νεότερος) ενός σωματείου καθ όλη τη διάρκεια του Α΄ ημιχρόνου, τότε και το αντίπαλο σωματείο απαλλάσσεται  από την υποχρέωση χρησιμοποίησης αντίστοιχου αθλητή και συγκεκριμένα από την χρονική στιγμή που συνέβη η αδυναμία αυτή για το σωματείο.
  2. 2.Στη περίπτωση που αναφέρεται παραπάνω το σωματείο του οποίου ο/οι αθλητής/τες τραυματίστηκε/καν ή ασθένησε/σαν, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να αγωνιστεί ο ένας τουλάχιστον αθλητής καθ όλη την διάρκεια του Α΄ημιχρόνου, είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει στην Ένωση Ιατρική βεβαίωση που θα πιστοποιείται η ασθένεια ή τραυματισμός του/των αθλητή/των καθώς και η αδυναμία τους να συμμετάσχουν στον αγώνα. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει χορηγηθεί μόνο από ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ και θα είναι το πλησιέστερο στην πόλη διεξαγωγής του αγώνα. Επίσης η βεβαίωση αυτή θα έχει ως ημερομηνία εξέτασης την ίδια με την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και θα αποστέλλεται στο φαξ της Ένωσης εντός 48 ωρών από την έναρξη του αγώνα και στη συνέχεια ταχυδρομικώς τα πρωτότυπα έγγραφα. Στην περίπτωση που η ασθένεια ή ο τραυματισμός είναι εμφανής ώστε μπορεί να βεβαιωθεί εγγράφως στο φύλλο αγώνα από τους διαιτητές ή από το αντίπαλο σωματείο, τότε δεν απαιτείται ιατρική βεβαίωση.
  3. 3.Σε περίπτωση που το σωματείο έχει δηλώσει έναν μόνο αθλητή γεννημένο το 1995 ή και νεώτερο ο οποίος θα αγωνιστεί κανονικά καθ όλη τη διάρκεια του 1ου ημιχρόνου απαλλάσσεται από την ευθύνη που προκύπτει από την μη δήλωση συμμετοχής των δύο αθλητών της ηλικίας αυτής στο φύλλο αγώνα.

  Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη το παράπτωμα χαρακτηρίζεται σαν αντικανονική συμμετοχή αθλητή με όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός της ΕΟΚ.

  Για τους υπόλοιπους αθλητές δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας.

  Σημείωση : Η χρησιμοποίηση ΠΑΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ στα πρωταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο πρωταθλημάτων.

  ΑΡΘΡΟ  5ον : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητών/τριων αναφέρεται στο άρθρο 41 των καν. ΕΟΚ, πλην του χρόνου ισχύος των δελτίων υγείας τους που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 παραγρ. 9 του Ν 2725/99 ( ισχύς ενός έτους).

   ΑΡΘΡΟ  6ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

  Α)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

      Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των Κανονισμών της ΕΟΚ (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους/ες των δύο (2) παικτών/τριών / άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

  Β)ΚΑΤΑΤΑΞΗ

     Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.3γ και παρ.4.

  Σε περίπτωση ισοβάθμιας :

     Α. Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες  (νίκες – ήττες – μηδενισμοί). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών , τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.

     Β. Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

     Γ. Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο(2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν , οι ομάδες που ισοβαθμούν , στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση το πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.

     Δ. Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία , τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν , λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.

     Ε. Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

     Στ. Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες,τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων Α και Β.

     Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων , τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου Γ.

  Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ .

  ΑΡΘΡΟ  7ον : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ

  Οι διαιτητές, κριτές, κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την ΚΕΔ της ΕΣΚΑΣΕ.

  Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ή απουσιάζει ο Κομισάριος του αγώνα, χρέη κομισαρίου  εκτελεί ο Α διαιτητής.

  Το γηπεδούχο σωματείο  είναι υπεύθυνο για την συγκρότηση της γραμματείας σε περίπτωση που δεν έχουν οριστεί κριτές από την ΚΕΔ.

  (Βλέπε ειδικές προκηρύξεις για κάθε πρωτάθλημα)

  ΑΡΘΡΟ  8ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

  Α. Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα κανονισμό διαιτησίας όργανα σε Α! και Β! βαθμό.

  Β. Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΣΕ.

  Οι αποφάσεις της παραγράφου Β προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.

  Γ. Οι ενστάσεις για την αντικανονική συμμετοχή των (2)αθλητών του άρθρου 4 της Γεν. προκήρυξης θα υποβάλλονται πριν το κλείσιμο του φύλλου αγώνος.

  ΑΡΘΡΟ  9ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  Τα σωματεία, οι διοικητικοί Παράγοντες, οι Αθλητές, καθώς και οι Προπονητές  – Κώουτς, υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους κανονισμούς της ΕΟΚ.

  ΑΡΘΡΟ  10ον : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  Α: ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ- ΚΡΙΤΩΝ

  Τα  έξοδα διαιτησίας και κριτών  βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο , τα οποία θα καταβάλλονται διαμέσου του σημειωτή του αγώνα 15 λεπτά πριν την έναρξη του. Για τον προσδιορισμό των εξόδων θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα.

   

   

  B: ΕΞΟΔΑ ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ:

  Επιβαρύνουν την ΕΣΚΑΣΕ.

   

  ΑΡΘΡΟ  11ον : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

  Στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας απονέμεται κύπελλο, στους δε αθλητές μετάλλια.

  ΑΡΘΡΟ  12ον : ΓΕΝΙΚΑ

  Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο αντίπαλο σωματείο για την βιντεοσκόπηση  του αγώνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση άρνησης επιβάλλεται στο γηπεδούχο σωματείο η ποινή μίας (1) αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.

  Για οτιδήποτε δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, τους κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση αποφασίζει το ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ.

  Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των κανονισμών μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων θα ισχύσουν σε αυτά, εφόσον κοινοποιηθούν 48 ώρες πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων στα δικαιούμενα συμμετοχής σωματεία.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε κατάλληλα το έντυπο και στείλτε το στην ΕΣΚΑΣΕ το συντομότερο

  Προς:

         Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε.                                                                    Αριθ. Πρωτ:/Ημερ:……………..

         Πινδάρου & Θίσβης   Θήβα 32200                                                 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:…………………………………………………………….

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………..ΤΚ:……….ΠΟΛΗ……………

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………..ΤΗΛ.ΓΗΠΕΔΟΥ:………………………

  FAX:…………………………………e-mail:…………………………………………

                                                                                                         

   

   

   

   

   

   

   

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

                                       

                                                                                        KINHTO                    ΣΤΑΘΕΡΟ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ................................................. ΤΗΛ................................. …………

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:....................................... ΤΗΛ:................................ …………

  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:................................ ΤΗΛ:................................ …………

  ΤΑΜΙΑΣ:..................................................... ΤΗΛ:................................ …………

  ΜΕΛΗ:1....................................................... ΤΗΛ:................................ …………

                2:..................................................... ΤΗΛ:................................ …………

                3...................................................... ΤΗΛ:................................ …………

                4...................................................... ΤΗΛ:................................ ……….

                5...................................................... ΤΗΛ:................................ …………

                6...................................................... ΤΗΛ:................................ …………

                7...................................................... ΤΗΛ:................................ …………

  ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ:

                1...................................................... ΤΗΛ................................. …………

                2...................................................... ΤΗΛ:................................ …………

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε

  1                                                                                     ΤΗΛ:  

  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:

  1.................................................................... ΤΗΛ:................................ …………

  2.................................................................... ΤΗΛ:................................ ……………

  3.................................................................... ΤΗΛ:................................ ……………

  4.................................................................... ΤΗΛ:................................ ……………

  ΤΡΑΠΕΖΑ                                                              ΑΡ.ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΥ
   

   

                         

     Ο                                                                                                         Ο

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                          σφραγίδα

        Ονομ/νυμο,υπογραφή                     Σωματείου                       ονομ/μο , υπογραφή     

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ :

  ΕΔΡΑ/ΠΟΛΗ:

               Προς

               ΕΣΚΑΣΕ- ΘΗΒΑ

               Σας γνωρίζουμε ότι δηλώνουμε συμμετοχή στα παρακάτω πρωταθλήματα περιόδου

              2015-16 αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους κανονισμούς της ΕΟΚ και τις διατάξεις της

              ΓΕΝΙΚΗΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ της ΕΣΚΑΣΕ για κάθε κατηγορία .

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16

  ΑΝΔΡΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

   

   

   

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ

  ΛΕΞΗ ΝΑΙ

  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ

  ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

   

  ΑΝΔΡΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

   

   

  ΕΦΗΒΩΝ

   

   

  ΝΕΑΝΙΔΩΝ

   

   

  ΠΑΙΔΩΝ

   

   

  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

   

   
     

  ΓΗΠΕΔΟ 1 ( τακτικό)

   

   

  ΓΗΠΕΔΟ 2 ( εφεδρικό)

   

   

  ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 1

   

   

  ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 2

   

   
   

     

  ημερομηνία ……………….

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   σφραγίδα σωματείου                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  

                                                          

          Μαζί με την δήλωση συμμετοχής να αποσταλούν υποχρεωτικά:

  1. Η σύνθεση του ΔΣ του σωματείου σας κλπ συμπληρώνοντας το

       συνημμένο έντυπο

  1. Βεβαίωση παραχώρησης του γηπέδου από τον φορέα που ανήκει
  2. Άδεια λειτουργίας  γηπέδου

   

 

Επισκέπτες

5021024
Σήμερα
Εχθές
Εβδομαδιαίος
Προηγ. Εβδομ.
Μηνιαίος
Προηγ. Μήνα
Συνολικά
1096
1114
2210
4977543
50602
48202
5021024

Η IP σου: 44.200.194.255
Server Time: 2024-07-15 14:51:49

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)